Lög og reglugerðir

Lög og reglugerðir

á sviði iðnaðarráðuneytis


Lög eru tengd lagasafni Alþingis og miðast við uppfærslu þess en reglugerðir vefnum "Réttarheimild".
Listinn er ekki tæmandi. Komi fram misræmi milli reglugerðartexta hér á vefnum og prentaðrar útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda gildir hin prentaða útgáfa.

Auðlindir á hafsbotni

Byggðamál

Erlent samstarf

Hitaveitur

Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar

Hönnun og skapandi greinar

Iðnaðarmál

Jarðrænar auðlindir

Jöfnun dreifingarkostnaðar raforku

Kvikmyndaiðnaður

Mælifræði og faggilding

Niðurgreiðslur vegna húshitunar

Nýsköpun

Orkufrekur iðnaður

Orkusjóður

Raforka

Staðlamál

Starfsréttindi

Vistvænt eldsneyti

 Stoðval