Upplýsingar um leyfi

Lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.

Lög um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.

Á grundvelli laga nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, með síðari breytingum, er unnt að fá endurgreitt 14% af framleiðslukostnaði vegna framleiðslu kvikmyndar eða sjónvarpsefnis á Íslandi. Jafnt innlendir sem erlendir aðilar geta sótt um endurgreiðslu. Hafi meira en 80% af framleiðslukostnaði fallið til hérlendis eru jafnframt endurgreidd 14% af þeim framleiðslukostnaði sem fellur til á hinu evrópska efnahagssvæði.

Umsóknum um endurgreiðslu skal beina til iðnaðarráðuneytis áður en framleiðsla kvikmyndar eða sjónvarpsefnis hefst hér á landi. Nánar er kveðið á um skilyrði endurgreiðslu í reglugerð nr. 131/2001. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar vegna umsókna um endurgreiðslu.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Þorleifsdottir, lögfræðingur.

Sérstök fjögurra manna nefnd fjallar um innkomnar umsóknir. Við afgreiðslu skal nefndin hafa að leiðarljósi að kvikmynd eða sjónvarpsefni stuðli að eflingu innlendrar menningar, eftir atvikum, með skírskotun til sögu lands og náttúru. Telji nefndin að umsókn fullnægi skilyrðum til þess að hljóta endurgreiðslu gerir hún tillögu til iðnaðarráðherra um að veitt verði vilyrði fyrir endurgreiðslu. Iðnaðarráðherra ákvarðar endurgreiðslur að fenginni tillögu nefndarinnar.

 Stoðval