Aðrar stofnanir og fyrirtæki.

Ýmsar tengingar við aðra áhugaverða vefi.

Orkumál
ENEX
Hitaveita Suðurnesja
Íslensk NýOrka ehf.
Landsnet
Landsvirkjun
Norðurorka
Orkubú Vestfjarða
Orkuveita Húsavíkur
Orkuveita Reykjavíkur
Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðhita (Maður, nýting, náttúra)
Samorka, samtök raforku-, hita- og vatnsveitna


Iðnaður
Alcan á Íslandi hf
Alcoa
Iðnaðarvefurinn
Járnblendifélagið
Norðurál


Annað
Klak, nýsköpunarmiðstöð
Samtök iðnaðarins
Staðlaráð Íslands
 Stoðval