Tímabundin verkefni

 • Byggðaáætlun 2002-2005 - verkefnastjórn.
 • Byggðaáætlun 2006 - 2009 - verkefnastjórn
 • Endurkröfunefnd skv. 96. gr. umferðalaga nr. 50/1987
 • Endurkröfunefnd skv. 96. gr. umferðalaga nr. 50/1987
 • Endurskoðun á sameignarsamningi eignaraðila að Landsvirkjun.
 • Kauphallarlaganefnd.
 • Nefnd er vinni tillögur um mat á umsóknum um rannsóknar- og nýtingarleyfi
 • Nefnd til að semja drög að frumvarpi til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga
 • Nefnd um aðgerðir gegn peningaþvætti
 • Nefnd um verðtryggingar lánssamninga
 • Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma 2. áfangi 2004-2006
 • Samráðsnefnd um framkvæmd raforkulaganna, skv. bráðab.ákv. VI.
 • Samráðsnefnd um landgrunns- og olíuleitarmál.
 • Starfshópur um varin skuldabréf (e. covered bonds)
 • Starfshópur um varin skuldabréf (e. covered bonds)
 • Starfshópur vegna endurskoðunar raforkulaga
 • Svæði utan samtengds raforkukerfis - starfshópur
 • Svæði utan samtengds raforkukerfis - starfshópur
 • Vaxtarsamningur fyrir Eyjafjarðarsvæðið 2004-2007
 • Verkefnisstjórn um stefnumörkun í byggðamálum á Austurlandi
 • Vettvangur um vistvænt eldsneyti

Stoðval