Lögbundnar nefndir, stjórnir og ráð

 • Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda 2003-2006.
 • Áfrýjunarnefnd neytendamála 2005-2009
 • Áfrýjunarnefnd samkeppnismála - 2005-2009
 • Byggðastofnun - stjórn 2004-2005
 • Endurgreiðslur v. kvikmynda- og sjónvarpsefnis.
 • Fjármálaeftirlitið - stjórn 2007-2010.
 • Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara 2004-2006.
 • Iðntæknistofnun Íslands - stjórn
 • Íslenskar orkurannsóknir ÍSOR - stjórn 2003-2007
 • Kærunefnd v. ákvarðana Fjármálaeftirlits 2006-2009
 • Nefnd um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
 • Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins - stjórn 2006-2007
 • Orkuráð 2003-2007
 • Prófnefnd bifreiðasala. 2006-2008
 • Prófnefnd verðbréfaviðskipta 2004-2008.
 • Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins
 • Samkeppniseftirlitið - stjórn 2005-2009
 • Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila 2005-2007: starfar í tengslum við Fjármálaeftirlitið
 • Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila samkvæmt 24. gr. raforkulaga
 • Samráðsnefnd verðbréfamiðstöðva, kauphalla og Seðlabanka.
 • Tryggingardeild útflutningslána.
 • Tryggingasjóður innstæðueigenda og fjárfesta. 2006-2008
 • Tryggingasjóður sparisjóða.
 • Tækninefnd Vísinda- og tækniráðs
 • Tækniþróunarsjóður - stjórn 2004-2006
 • Úrskurðarnefnd raforkumála 2003-2007
 • Úrskurðarnefnd um Viðlagatryggingu Íslands.
 • Verkstjórnarfræðslan - stjórn 2003-2006

Stoðval