Allar nefndir

 • Alcan á Íslandi hf - stjórn 2006-2007
 • Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda 2003-2006.
 • Áfrýjunarnefnd neytendamála 2005-2009
 • Áfrýjunarnefnd samkeppnismála - 2005-2009
 • Byggðaáætlun 2002-2005 - verkefnastjórn.
 • Byggðaáætlun 2006 - 2009 - verkefnastjórn
 • Byggðastofnun - stjórn 2004-2005
 • EFTA : Félagaréttarnefnd
 • EFTA : Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 • EFTA : Sérfræðingahópur um vöruöryggi
 • EFTA : Sérfræðinganefnd um þjónustuviðskipti og fjárfestingar
 • EFTA : vinnuhópur á sviði fjármálaþjónustu
 • EFTA : vinnuhópur um neytendavernd
 • EFTA : vinnuhópur um orkumál
 • Endurgreiðslur v. kvikmynda- og sjónvarpsefnis.
 • Endurskoðun á sameignarsamningi eignaraðila að Landsvirkjun.
 • ES : Women towards leadership in business and agriculture
 • Evrópskt tengslanet um atvinnurekstur kvenna
 • Fagráð atvinnulífsins og Neytendastofu
 • Fjárfestingarstofan - stjórn
 • Fjármálaeftirlitið - stjórn 2007-2010.
 • Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara 2004-2006.
 • Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar - stjórn 2006-2007
 • Iðntæknistofnun Íslands - stjórn
 • Intelligent Energy Programme Committee 2003-2006
 • Íslenskar orkurannsóknir ÍSOR - stjórn 2003-2007
 • Kauphallarlaganefnd.
 • Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa
 • Kærunefnd v. ákvarðana Fjármálaeftirlits 2006-2009
 • Nefnd er vinni tillögur um mat á umsóknum um rannsóknar- og nýtingarleyfi
 • Nefnd til að semja drög að frumvarpi til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga
 • Nefnd um aðgerðir gegn peningaþvætti
 • Nefnd um erlenda fjárfestingu. Stjórn 2003-2007
 • Nefnd um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
 • Nefnd um verðtryggingar lánssamninga
 • NOR : Embættismannanefnd um iðnaðarmál EK-N
 • NOR : Embættismannanefnd um orkumál (EK-E)
 • NOR : Lánasjóður Vestur Norðurlanda 2005-2009
 • NOR : NÄRP - Byggðamál
 • NOR : NORA : Norður Atlantshafssamstarf - stjórn 2004-2007
 • NOR : Nordregio - sérfræðinganefnd 2004-2006
 • NOR : Nordregio stjórn 2002-2006
 • NOR : Norræni fjárfestingabankinn MIB
 • NOR : Norræni iðnaðarsjóðurinn (stjórn)
 • NOR : Norræn nefnd um efnahags- og upplýsingamál á sviði neytendaverndar
 • NOR : Norræn neytendamálanefnd
 • NOR : Norræn þverfagleg nefnd varð. umhverfis- og neytendamál (NMRIPP)
 • NOR : Stjórn Norrænna orkurannsókna - Nordisk energiforskning - NEF
 • NPP Icelandic Regional Advisory Group (RAG) for the Interegg IV Northern Pheriphery Programme
 • NPP Programme Management Group (PMG) for the Interegg IV Northern Pheriphery Programme
 • NPP : Programme Monitoring Committee (PMC) fyrir Interegg IV Northern Pheriphery Programme
 • Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins - stjórn 2006-2007
 • OECD : Iðnaðarnefnd
 • OECD - Nefnd um fjárfestingar og fjölþjóðafyrirtæki
 • OECD : Sérfræðinganefnd um fjárfestingar
 • Orkuráð 2003-2007
 • Prófnefnd bifreiðasala. 2006-2008
 • Prófnefnd verðbréfaviðskipta 2004-2008.
 • Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma 2. áfangi 2004-2006
 • Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins
 • Samkeppniseftirlitið - stjórn 2005-2009
 • Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila 2005-2007: starfar í tengslum við Fjármálaeftirlitið
 • Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila samkvæmt 24. gr. raforkulaga
 • Samráðsnefnd um framkvæmd raforkulaganna, skv. bráðab.ákv. VI.
 • Samráðsnefnd um landgrunns- og olíuleitarmál.
 • Samráðsnefnd verðbréfamiðstöðva, kauphalla og Seðlabanka.
 • Starfshópur vegna endurskoðunar raforkulaga
 • Stjórn átaks til atvinnusköpunar 2005-2006
 • Tryggingardeild útflutningslána.
 • Tryggingasjóður innstæðueigenda og fjárfesta. 2006-2008
 • Tryggingasjóður sparisjóða.
 • Tækninefnd Vísinda- og tækniráðs
 • Tækniþróunarsjóður - stjórn 2004-2006
 • Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum 2006-2008
 • Úrskurðarnefnd Neytendasamtakanna og Félags efnalaugaeigenda.
 • Úrskurðarnefnd raforkumála 2003-2007
 • Úrskurðarnefnd um Viðlagatryggingu Íslands.
 • Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki.
 • Úrskurðarnefnd um þjónustu iðnaðarmanna 2003-2006
 • Úrskurðar- og kvörtunarnefndir á sviði neytendamála
 • Vaxtarsamningur fyrir Eyjafjarðarsvæðið 2004-2007
 • Vaxtarsamningur fyrir Suðurland og Vestmannaeyjar
 • Vaxtarsamningur fyrir Vestfirði
 • Vaxtarsamningur Vesturlands
 • Verkstjórnarfræðslan - stjórn 2003-2006
 • Vettvangur um vistvænt eldsneyti
 • Viðlagatrygging Íslands. Stjórn 2003-2007

Stoðval