Ræða á þingi Norðurlandaráðs 07.11.00.-

9/11/00

Valgerður Sverrisdóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Norðurlandaráðsþing

Endurskoðun á efnis- og
formskiptingu hins norræna samstarfs
- skýrsla "vismanspanel"

Fru President,

Nordiskt samarbejde set i det internationale sammenhæng er som vi alle kender, - helt enestående og ingen tvivl om at samarbejdet er dybt forankret nationelt i alle de nordiske landene. Med regelmæssig revision har os lykkets at gøre det meget effektift med en organisering som på hver tid har svaret og levet op til vores krav. Sådan skal det jo også være i en verden som hurtigt ændres og udvikles.

I vismanspanelens rapport er igen tydliggjort at de ændringer som blev gennemført for 5 år siden må vi nu revidere igen.

Som Minister her i Island som er ansvarlig blandt andet for industri, engergi, handel og konsumentfrogor, samt med sager som berør markedsføringen generelt, kan jeg godt lægge mærke til den tendens, at vi nu i stigende grad ma se på og behandle sager på grund af deres inhold og substance, istedet for at se hvor precis sagerne falder ind i den struktur som vores samarbejde bygger på.
Denne udvikling betyder at vi ser nu mer behov for tversektorielle Ministermøder.
Globaliseringen og intensiveret samarbejde om Europa spørgsmålerne, leder også til dette resultat.

Derfor vil jeg knytte mig til den ideologi som "cirkel modellen" bygger på og er lagt til grund i vismanspanlens rapport.
Endvidre er jeg enig om at på denne måde bevarer vi og styrker det nordiske samabejde og samtidigt kan vi forbedre organisationen af vores samarbejde med de Baltiske landene, ikke mindst efter at de landene bliver medlemmer til EU.

Naturligvis vil nye definitioner af inholdet af vores samarbjede eventuelt lede os til nye og forbedrede FORMER af vores samarbjede.

Jeg synes dog at det er vigtigt at vi nu for tiden beholder vores adskillige Minsterråder og de sagsmoråder som de er ansvarlige for.

Men lidt efter lidt kan formene revideres under hensyn af hvordan det vil lykkes at udvikle vores arbejdsmetoder og politisk samarbejde i den retning som vismanspanelen har foreslået her i sin rapport.

Jeg vil meget gerne at fra Minstrene og denne debat som vi har her i dag på sessionen, ville komme stærke og klaare SIGNALER om at vi synes at substancen i vores samarbejde burde udvikles i retning mod cirkelsamarbjede som vismanpanelen har foreslået i sin rapport.
For iværksættelsen burde vi anbefale at embedsmænd samt med Nordisk Minsterråds sekrtariat ville i fremtiden organisere samarbejdet med fuldt hensyntagen til den slags organisering af samarbejdet som er forudset og foreslået.

Mange tak.


 

Valgerður Sverrisdóttir


Stoðval