Norræn málmsuðuráðstefna- 20.09.00

20/9/00

Valgerður Sverrisdóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Ávarp við setningu norrænnar málmsuðuráðstefnu
Hótel Loftleiðum, 20. september 2000


Kjære nordiske sveiseeksperter.

Selv om jeg mangler all teoretisk innsikt når det gjelder metallteknikk og sveising av metaller, så har jeg lenge vært klar over den viktige rolle som disse fagområder spiller for islandsk industri. Et godt eksempel på det er den sikkerhetsmessige siden ved våre vannkraftanlegg. Utnyttelsen av disse anleggene består i å temme mange hundre meter høye fosser med et enormt trykk, og sikkerheten ved disse anleggene bygger blant annet på at det i de tilhørende stålkonstruksjoner, særlig i de som er sveiset, ikke finnes en eneste liten feil. I virkeligheten har det lenge forbauset meg hvilket enormt presisjonsarbeid sveisingen egentlig er, og hvor veldig rart det er at bittesmå feil i sveisingen med tid og stunder kan vokse seg større og forårsake store ulykker.
I den forbindelse vil jeg nevne det tragiske forliset til boligplattformen Alexander L. Kielland i et forferdelig uvær utenfor norskekysten for litt over tyve år siden [Katastrofen skjedde den 27. mars 1980]. Hvis jeg ikke husker feil, så var det metalltretthet i sveisesømmen på et av stagene som holdt et av plattformens fem bein, som var årsaken til at hele beinet gav seg, og gjorde at plattformen kantret. Det bør imidlertid ikke være slik at det er hendelser à la Alexander L. Kielland-ulykken som skal være forutsetningen for at et fagområde som sveiseteknikk får sin fortjente omtale. Kielland-ulykken er likevel en påminnelse for oss alle om at når det dreier seg om sikkerhetsforanstaltninger, så nytter det ikke å gi etter på kravet om kvalitet. Dette er også en påminnelse for dere eksperter og teknikere om stadig å være på leting etter ny kunnskap om tingenes innerste beskaffenhet, og om praktiske utførelser for produksjonsindustrien med grunnlag i denne kunnskapen. Også for oss politikere er dette en påminnelse. Det er nemlig vi som har ansvaret for å bestemme at det alltid i vårt samfunn skal tas hensyn til den best mulige faglige innsikt som finnes til enhver tid.

Kjære konferansedeltakere.
Det er en sann fornøyelse for meg å få anledning til å tale til dere i forbindelse med denne konferansen. Málmsuðufélag Íslands - Islands sveisetekniske forening – ble opprettet i 1983, og er derfor 17 år i år. Dette er en ung organisasjon som av brennende interesse har arbeidet for sveisefagets fremgang på Island. Og jeg er helt overbevist om at det er av stor betydning for foreningen at konferansen denne gangen holdes her i landet. Jeg er likeledes helt overbevist om at konferansen vil føre til en styrking av vår islandske fagkunnskap på dette viktige fagområdet, og det skal vi takke for.
Med disse ordene erklærer jeg den 18. sveisetekniske konferanse, NMS-2000, for åpnet.
Og til dere alle: Lykke til videre i deres arbeid!


 

Valgerður Sverrisdóttir


Stoðval