Rannsóknar- og nýsköpunarhús við Háskólann á Akureyri, 09.01.01

4/1/01

Valgerður Sverrisdóttir
iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Ávarp
á kynningarfundi um byggingu rannsóknar- og nýsköpunarhúss
við Háskólann á Akureyri
9. janúar 2001

Ágæti fundarstjóri og gestir:
Efling Háskólans á Akureyri er eitt brýnasta hagsmunamál byggðaþróunar hér á Norðurlandi og raunar landsbyggðarinnar allrar. Háskólinn hefur fært nýjan kraft í atvinnuþróun og styrkt búsetu.

Sérstakt gleðiefni er að atvinnulífið hefur komið auga á mikilvægi Háskólans á Akureyri og þann mannauð sem hér er að finna. Í þessu sambandi er skemmst að minnast samnings Háskólans við Íslenska erfðagreiningu, um samvinnu við uppbyggingu upplýsingatæknideildar við skólann, sem ráðgert er að taki til starfa á komandi haustmisseri. Sennilega er þessi samningur ein mikilvægasta viðbótin við háskólastarfið hér, síðan skólinn tók til starfa haustið 1987.

Sérstaða skólans felst fyrst og fremst í því að hann hefur allt frá upphafi lagt áherslu á hagnýtt nám eins og sjávarútvegs- og rekstarfræðinám. Efling skólans er því stór þáttur í nýsköpun atvinnulífsins og styrkingar landsbyggðarinnar og tengist með þeim hætti veigamiklum verkefnum iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis. Stofnanir þess, einkum Byggðastofnun, Orkustofnun og Iðntæknistofnun hafa einnig metið það svo að aukin tengsl við skólann hafi mikla þýðingu fyrir starsemi þeirra.

Á grundvelli þess gerði iðnaðarráðuneytið og Byggðastofnun samning við skólann í ágúst sl. um Byggðarannsóknarstofnun Íslands, sem er rannsókna- og fræðslustofnun, sem m.a. er ætlað að treysta þekkingu á búsetu og byggðamálum.

Áður hefur Orkustofnun gert samning við Háskólann um eflingu kennslu á háskólastigi á sviði orkumála og náttúruvísinda, og að starfrækt verði útibú frá Orkustofnun í tengslum við skólann. Þá er ákvæði í samningnum um að kanna möguleika á að orkufyrirtæki og aðrir fjármagni "prófessorsstöðu" sem styrki tengsl rannsókna við kennslu og atvinnustarfsemi á sviði orkumála. Sé vel á málum haldið getur náið samstarf Orkustofnunar og Háskólans á Akureyri opnað mikla möguleika á því að tvinna saman grunnrannsóknir á orkumálum og jarðfræði Íslands, þjónustu við orkuiðnaðinn, kennslu í orkufræðum og náttúrurvísindum á Akureyri.

Eitt af markmiðum Iðntæknistofnunar er að efla samstarfið við skólann. Í því sambandi er miðað að því, að efla rannsóknir og vöruþróun á sviði framleiðslu- og matvælatækni. Áhersla er lögð á samstarf við framleiðslufyrirtæki á sviði iðnaðar og matvælavinnslu. Iðntæknistofnun stefnir að því að efla samstarfið við Matvælasetur Háskólans á Akureyri.

Góðir fundarmenn,
Rekstur rannsókna- og nýsköpunarhússins sem hér er til umfjöllunar er rökrétt framhald af þeirri þróun sem hefur orðið við skólann á undanförnum árum.
Langþráð markmið er nú í sjónmáli. Það sem er að gerast hér í dag sannfærir mig um það að Akureyri á alla möguleika á að verða raunverulegt mótvægi við Reykjavíkursvæðið ef vel verður á málum haldið.

Ég flyt að lokum kveðju landbúnaðarráðherra, sem því miður gat ekki verið með okkur.

 

Valgerður Sverrisdóttir


Stoðval