Ávarp á dönsku við útnefningu Markaðsmanns ársins á Norðurlöndum, 29.10.2001

31/10/01

Valgerður Sverrisdóttir,
Islands industri- og handelsminister,


Tale
i forbindelse med udnævnelsen af
"Nordens markedsmand"
i Köbenhavn mandag den 29. október 2001.


Ærede gæster,

Sammenlignet med beboerne i andre geografiskt isolerede omraader med forholdsvis lav population nyder det islandske folk fordelene af meget effektiv lufttrafik. Aarsagen er forst og fremmest den, at ved sit ihærdige arbejde for at göre Island til midtpunktet i sin internationale virksomhed har Icelandair givet islænderne en mulighed for at göre rejser og internationale forretninger til en væsentlig del af vores daglige liv.

Luftfart og flytransport til og fra Island hæmmes ikke af nogen restriktioner. Det staar aabent til alle og enhver at forsöge sin lykke paa omraadet. Den frihed har Icelandair brugt sig af for at opretholde tætte og sikre flyveforbindelser aaret rundt og tilbyde islænderne – og mange andre – ökonomiske rejsemuligheder til forskellige destinationer paa begge sider af Atlanterhavet midt i den haarde internationale konkurrance i flybranchen.

Antallet turister, der besöger Island, er fordoblet i de sidste aatte aar og derved er turismen blevet en af landets betydeligste næringsveje, der har skabt arbejde vidt omkring i landet. Det er ikke sket af sig selv. Icelandair har investeret i milljardvis i markeds- og salgsarbejdet hvad angaar Island, og hele landet nyder af den vækst og opsving flyveselskabets bestræbelser paa dette omraade har medfört.

Internationale undersögelser og meningsmaalinger har vist, at Icelandairs kunder, baade islænderne og folk af andre nationaliteter, er særlig fornöjede med den service de faar hos Icelandair. Selskabet er da ogsaa en af de bedste "on time" – performers i Europa.

Desuden kan man pege paa, at blandt islandske foretag er Icelandair det, der indenfor den private sektor skaber arbejde til fleste. Med undtagelse af fiskeindustrien er Icelandair da ogsaa det foretag, der i störst grad er med til at opretholde landets eksport. Maaske vil det ogsaa undre nogen, at regner man Icelandairs proportionelle andel i bruttonationalprodukten kommer selskabet ud med 4%, et meget höjere tal end noget andet af nabolandenes flyveselskaber eller foretag indenfor turistbranchen kan opvise.

I dagens anledning er det mig – som industri og handelsminister – en stor glæde at kunne fremlægge disse fakta.

Icelandairs direktör, Sigurður Helgason, der nu staar her ved min side og för i dette aar blev af den islandske markedsklub ÍMARK udnævnt som "aarets markedsmand" derhjemme, er et lysende eksempel paa den udvikling jeg har skildret. Han er da ogsaa blevet udnævnt fra islandsk side i forbindelse med den tilsvarende nordiske udmærkelse "nordens Markedsmand".

Som ung mand, godt uddannet i ökonomiske fag og business administration i Island og USA, gik Sigurður Helgason i Icelandairs tjeneste, hvor han var afdelings- og regionalchef, baade hjemme og i Amerika, inden han blev flyveselskabets direktör i 1985.

Sammen med sine mange og kvalificerede medarbejdere paa forskellige omraader har Sigurður Helgason saaledes været med til at skabe det eventyr, som Icelandairs virksomhed har været i mange aar. Det er vi alle, der har været vidne til det, yderst stolt av og taknemlige for.

 

Valgerður Sverrisdóttir


Stoðval