Gangsetning stækkunar á Grundartanga

Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

15/2/06

Distinguished Ladies and Gentlemen: Today we have reached an important milestone in the enlargement of the Norðurál Smelter here at Grundartangi. - That is worth celebrating - and I do indeed gradulate the good people of Century Aluminium Company on that occation. It is also worth mentioning that ever since discussions started between the Ministry and Kenneth Peterson - the owner and CEO og Columbia Ventrures Corporation in 1996 - the relationship with the people working for Columbia and Century on the Grundartangi Project have in all respect been excellent. For that - I am thankful. I would also like to use this opportunity to congratulate you - Mr. Logan Kruger - on your new assignment as CEO of Century Aluminium - and I look forward to a fruitful collaboration with you in the future. Já, - það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með framkvæmdum hér. Verkinu hefur miðað vel og áfallalaust áfram og e.t.v. þess vegna hefur verið fremur hljótt um það í almennri umfjöllun. Öll skipulagning og framkvæmd verksins hefur verið farsæl og hagstæð fyrir íslenskt atvinnulíf. Því hefur verið skipt í hæfilega áfanga sem gert hefur íslenskum fyrirtækjum kleift að takast á við það. Fyrsti áfanginn, sem hafði 60-þúsund tonna framleiðslugetu á ári, var gangsettur í júní 1998. Síðar var kerskálinn lengdur og framleiðslugetan aukin um 50% eða í 90-þúsund tonn og var þessi 2. áfangi gangsettur í júní 2001. Sá atburður er mér í fersku minni - ekki síst fyrir það að við stækkunina störfuðu á milli 10 og 15 verktakar sem skiluðu verkinu vel á tíma og var ánægja Norðurálsmanna mað gang mála öllum augljós. Þær framkvæmdir sem við sjáum nú brátt fyrir endi á hófust í maí 2004. Þetta er bygging annarrar kerskálalínu, sem almennt er vísað til sem 3. og 4. áfanga uppbyggingar álversins. Hér er um að ræða stækkum um 130 þúsund tonn samtals, - þegar öll nýju kerin verða komin í rekstur síðar á þessu ári. Þá verður framleiðslugetan komin í 220 þúsund tonn. Þar með er ekki allt sagt því enn er fyrirhugað að stækka álverið í 260 þúsund tonn á næstunni sem verður 5. áfangi uppbyggingar Norðuráls. Allan þennan tíma hefur Norðurál nýtt íslenskt hugvit og verkkunnáttu. Famkvæmdirnar hafa verið undir stjórn verkfræðistofu HRV , sem samanstendur af íslensku verkfræðifyrirtækjunum Hönnun, Rafhönnun og VST. Þetta er í fyrsta skipti sem innlendir verkfræðingar sjá nánast alfarið um hönnun og framkvæmdaeftirlit með verkefni af þessu tagi. Þar hefur orðið til verðmæt þekking sem nú þegar hefur myndað grunn að útflutningi tækniþekkingar. Ef vel tekst til við að markaðssetja þessa starfsemi erlendis gæti hér verið komið upphaf að mikilvægum útflutningi á þekkingarstarfsemi í framtíðinni sem mun tvímælalaust verða til að efla starfsemin hér heima enn frekar. Alls hafa um 100 íslenskir verkfræðingar komið að þessu verki auk um 600 starfsmanna byggingarverktaka, - en um 85% þeirra hafa verið Íslendingar. Fljótlega eftir að Century Aluminium kom inn í íslenskt atvinnulíf, fyrir um tveimur árum, varð ljóst að hér var á ferð fjárfestir sem kunni að meta fyrirtækið Norðurál, starfsfólk þess og íslenskt viðskiptaumhverfi. Vilji var strax til að fylgja eftir framkomnum áformum um stækkun þessa 3. og 4. áfanga og jafnframt var leitað hófanna um möguleika á byggingu nýs álvers. Það er viðurkennd staðreynd að styrkur hvers fyrirtækis felst fyrst og fremst í mannauði þess. Þetta á svo sannarlega við um Noruðurál og get ég ekki lokið þessum ávarpsorðum án þess að óska fyrirtækinu og starfsmönnum þess til hamingu með þá viðurkenningu sem þeim hlotnaðist síðastliðið haust á alþjóðlegri ráðstefnu í Ástralíu um tækni í álverum - en dómnefndinni þótti afar mikið til um þann árangur sem náðst hefur í að bæta nýtni framleiðslueininga álversins hér á Grundartanga. Ég vil því óska Willy, Óskari og Gauti og félögum þeirra í kerskála til hamingu með árangurinn.

 

Valgerður Sverrisdóttir


Stoðval