Vest-norrænt vetnisnámskeið.

Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

5/4/05

Kære gæster!

Det er en stor glæde for mig at byde jer alle hjertelige velkommen til vores seminar her i dag. Dette hydrogen seminar blev planlagt i Island´s formandsskab i det nordiske energisamarbejde og med finansielt støtte fra nordisk ministerråd.

Dette seminar er en del af øget aktivitet inden for det nordiske energisamarbejde hvor vi skal lægge større vægt på erfaringsudveksling imellem de nordiske lande. Fokus for dette indsatsområde vil, på baggrund af de erfaringer der er gjort i de nordiske lande, være øget udföring af vedvarende energi i Norden.

Seminariet i dag handler om hydrogen som energibærer i framtiden. Programmet styres af islandske videnskabsmænd fra Islands Universitetet og personer fra Islandsk Nyenergi hvor vi får bred indsyn i udvikling og forskning af hydrogen i mange interessante forelæsninger.

Udvikling af hydrogen i fremtiden kommer også ind på de udfordringer og problemer der knytter sig til energiforsyningen i de tyndt befolkede områder i Vest-Norden. Disse områder ligger enten i udkanten af centrale forsyningsnet og ikke forbundet til det nationale transmissionsnet eller har egen ø-eldrift.

I morgen skal vi presentere en rapport om Muligheter for fornybare energisystemer og hydrogenteknologi i Vest-Norden.

De nordiske energiministre drøftede energisituationen i tyndt bebygde områden på ministermøde i Haugesund i juni 2002. Da besluttede energiministrene at man skulle være specielt opmærksom på energisituationen i disse områder hvor ikke mindst sagen drejer sig om vestnordiske områder.

I 2004 igangsattes med Nordisk Energiforskning som projektledere et udredningsprojekt med titlen „Muligheder for fornybare energisystemer og hydrogenteknologi i Vest-Norden". Projektet er en direkte opfølgning af ministrernes beslutninger i Haugesund med hensyn til at rette særlig opmærksomhed på tyndt befolkede områder med en svag eller ingen tilknytning til transmissionsnet. Projektet er finansieret af NMR-Energi, NMR’s Nærområdes- og Arktiske pulje, de omfattende lande og selvstyrende områder samt de udførende parter.

Projektet der nu er afsluttet og blev i sidste uge rapporteret til Ad hoc gruppen for Vest-Norden og embættesmandsgruppen for de nordiske energiministre. Rapporten bliver formelt presenteret for de nordiske energiministre i Grönland i august.

Kære venner.

De seneste måneder har vi arbejdet med et udkast til handlingsplan for det nordiske samarbejde i årene 2006-2009. Et af de tre politikområder som man er blevet enige om at lægge største vægt på i denne periode er bæredygtigt energisystem. Under bæredygtig energi falder forskællige insatsområder såsom vedvarande energi, energieffektivisering, klima, bæredygtig energi i tyndt bebygde områder.

Derfor vil jeg sige at dette energiseminar i dag og i morgen vil sandsynligvis blive kun en begyndelse af langt større vægt som bliver lagt på Vest-Norden inden for Nordisk energisamarbejde. Jeg håber at I vil få någen nytte ud af det omfattende energispørgsmål som vi skal diskutere i vores møder som kan lede til og styrke udviklingen af bæredygtig teknologi og virkemidler i vores Vestnordiske lande.

Tak.

 

  

Valgerður Sverrisdóttir


Stoðval