Prófnefndir

Prófnefnd vátryggingamiðlara

Samkvæmt 1. mgr. 18. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga skipar ráðherra þriggja manna prófnefnd til fjögurra ára í senn til að hafa umsjón með prófi í miðlun vátrygginga en prófið skal að jafnaði haldið einu sinni á ári. Í nefndinni eiga sæti:

Aðalmenn:

Þóra Margrét Hjaltested, lögfræðingur í viðskiptaráðuneytinu, formaður,

Rúnar Guðmundsson, lögfræðingur í Fjármálaeftirlitinu, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu,

Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri hjá Félagi íslenskra stórkaupmanna, tilnefndur af Félagi íslenskra stórkaupmanna,

Varamenn:

Kjartan Gunnarsson, skrifstofustjóri í viðskiptaráðuneytinu,

Rut Gunnarsdóttir, lögfræðingur í Fjármálaeftirlitinu, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu,

Einar Örn Davíðsson, lögfræðingur hjá Félagi íslenskra stórkaupmanna, tilnefndur af Félagi íslenskra stórkaupmanna, Stoðval