Lög og reglugerðir

10. FélagarétturLög og reglur sem til eru í enskri (eða danskri) þýðingu er að finna á enskri útgáfu vefs iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis.

LÖG um Evrópufélög, nr. 26/2004. (til í enskri þýðingu)


LÖG um samvinnufélög nr. 22/1991.


LÖG um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, nr. 33/1999.
(til í enskri þýðingu)


LÖG um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög, nr. 159/1994.
(til í enskri þýðingu)


LÖG um verslanaskrár, firmu, prókúruumboð, nr. 42/1903.


LÖG um hlutafélög, nr. 2/1995. Lögin eru seld í Bóksölu stúdenta.
(til í enskri þýðingu)


LÖG nr. 18/2006 um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (EES-reglur - upplýsingaákvæði).


LÖG um einkahlutafélög, nr. 138/1994. Lögin eru seld í Bóksölu stúdenta.
(til í enskri þýðingu)


LÖG nr. 29/2006 um breytingu á lögum nr. 138/1994, um einkahlutafélög, með síðari breytingum (upplýsingaákvæði).

Auglýsing um almenna undanþágu frá búsetuskilyrðum hlutafélagalöggjafarinnar, nr. 533/2006.
(til í enskri þýðingu)

Yfirlýsing vegna lækkunar hlutafjár (Undanþága frá innköllunarskyldu).
Svar viðskiptaráðherra við fyrirspurn um kennitöluflakk í atvinnurekstri. Fyrirspurn lögð fram á 131. löggjafarþingi 2004–2005. Þskj. 766 — 453. mál.

Stofnun félaga

Evrópufélagið (evrópska hlutafélagið).

Aðild Íslands að Evrópska einkaleyfasamningnum (EPC)

 

Lög og reglugerðir

 • Allar reglugerðir og lög
 • Byggðamál
 • EES samkeppnisreglur
 • Félagaréttur
 • Fjármagnsmarkaður
 • Gjaldeyrismál o.fl.
 • Iðnaður
 • Orkumál og náttúruauðlindir
 • Samkeppnismál
 • Vátryggingamál
 • Verslun og viðskipti
 • Vog, mál og faggildingStoðval