6. Fjármagnsmarkaður -


A. Lánastofnanir

Lög og reglur sem til eru í enskri þýðingu er að finna á enskri útgáfu vefs iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis.

Reglur um lánastofnanir, settar af Fjármálaeftirliti, er að finna á vef Fjármálaeftirlitsins

A.1. Fjármálafyrirtæki
LÖG um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. (til í enskri þýðingu)
LÖG nr. 4/2004, um breytingu á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
LÖG nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti
Reglugerð um ábyrgðartryggingu verðbréfamiðlana, nr. 508/2000.
Reglugerð 34/2002 um hámark lána og ábyrgða lánastofnana og fyrirtækja í verðbréfaþjónustu.
LÖG nr. 130/2004, um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og lögum nr. 60/1994, um vátryggingastarfsemi.
LÖG nr. 33/2005 um fjarsölu á fjármálaþjónustu.

Reglugerð um fjárfestingar rafeyrisfyrirtækja, nr. 671/2002.
Reglugerð um útibú og umboðsskrifstofu lánastofnunar með staðfestu í ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 307/1994.
Reglugerð um útibú og umboðsskrifstofu lánastofnunar með staðfestu í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins nr. 308/1994.
Reglugerð nr. 497/2004 um br. á rg. nr. 308/1994 um útibú og umboðsskrifstofu lánastofnunar með staðfestu í öðru ríki innan EES.
Reglugerð nr. 244/2004 um heimildir fyrirtækja sem tengjast fjármálasviði og dótturfélaga lánastofnana með staðfestu í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, til að stunda fjármálastarfsemi hér á landi.
(til í enskri þýðingu).

A.2. Innistæðutryggingar
LÖG um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999.
(til í enskri þýðingu)

Lög nr. 139/2002 um breytingu á lögum nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.
Reglugerð um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 120/2000.
(til í enskri þýðingu)

Reglugerð nr. 864/2002 um br. á reglug. nr. 120/2000, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

Auglýsing um samþykktir fyrir Tryggingasjóð sparisjóða, nr. 16/2002 PDF.

A.3.
LÖG um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, nr. 50/1997.
(til í enskri þýðingu)

Lög 93/1999 um breytingu á lögum nr. 50/1997, um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands.

Lög 70/2001 um breytingu á lögum nr. 50/1997, um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands.
LÖG um stofnun Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. nr. 60/1997.
(til í enskri þýðingu)

LÖG 167/1998 um stofnun Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. nr. 60/1997.

LÖG um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997.
(til í enskri þýðingu)

Lög nr. 32/1999, 35/200 um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins

Lög nr. 143/2002 um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997 (Tryggingadeild útflutningslána)
(til í enskri þýðingu)

LÖG nr. 92/2004 um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997, með síðari breytingum.
Reglugerð nr. 1060/2004, um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins hf.


B. Verðbréf

Reglur um verðbréf og verðbréfamarkaði, settar af Fjármálaeftirliti, er að finna á vef Fjármálaeftirlitsins.

B.1.
LÖG um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003.
(til í enskri þýðingu)

LÖG nr. 31/2005 um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum.

Reglugerð nr. 242/2006 um almenn útboð verðbréfa að verðmæti 210 millj. kr. eða meira og skráningu verðbréfa á skipulegan verðbréfamarkað.

Reglugerð nr. 243/2006 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga.

Reglugerð nr. 244/2006 um almenn útboð verðbréfa að verðmæti 8,4 til 210 millj. kr.


Reglugerð um próf í verðbréfaviðskiptum, nr. 633/2003.


B.2.
LÖG um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði, nr. 30/2003.

Reglugerð um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði, nr. 792/2003.

B.3.
LÖG um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, nr. 34/1998.
(til í enskri þýðingu)

LÖG nr. 16/1999 um breytingu á lögum um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, nr. 34/1998.

LÖG nr. 66/2005 um breytingu á lögum nr. 34/1998, um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, með síðari breytingum (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum).

Reglugerð um upplýsingaskyldu útgefenda, kauphallaraðila og eigenda verðbréfa sem skráð eru í kauphöll, nr. 433 24. júní 1999.

(til í enskri þýðingu)

Reglugerð nr. 245/2006 um opinbera skráningu verðbréfa í kauphöll.B.4.
LÖG um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997.
(til í enskri þýðingu)

Lög 147/2001 um breytingu á lögum nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa

Lög 32/2000 um breytingar á ýmsum lögum vegna tilkomu rafrænnar eignarskráningar á verðbréfum.

Lög 164/2000 um breytingu á lögum nr. 13/1996, um verðbréfaviðskipti, lögum nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa, og lögum nr. 2/1995, um hlutafélög.
Reglugerð um rafræna eignarskráningu verðbréfa í verðbréfamiðstöð, nr. 397/2000.
(til í enskri þýðingu)

C. Fjármálaeftirlit

C.1.
LÖG um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998.
(til í enskri þýðingu)

Reglugerð um kærunefnd skv. lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 507/2000.

Reglugerð um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila, nr. 562/2001.

Reglugerð um beitingu dagsekta og févítis í opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi, nr. 560/2001.

C.2.
LÖG um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999.
(til í enskri þýðingu).

LÖG nr. 134/2004, um breytingu á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum (gjaldaheimildir).

LÖG nr. 130/2005 um br. á l. nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastasrfsemi, með síðari breytingum, (hækkun eftirlitsgjalds).

D. Vextir og verðtrygging

D.1.
LÖG um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001. 

Lög og reglugerðir

 • Allar reglugerðir og lög
 • Byggðamál
 • Félagaréttur
 • Fjármagnsmarkaður
 • Gjaldeyrismál o.fl.
 • Iðnaður
 • Orkumál og náttúruauðlindir
 • Samkeppnismál
 • Vátryggingamál
 • Verslun og viðskipti
 • Vog, mál og faggildingStoðval