2. Orkumál og náttúruauðlindir

Lög og reglur sem til eru í enskri (eða danskri) þýðingu er að finna á enskri útgáfu vefs iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis.


A. Raforkuver, vatnsréttindi og stjórn orkumála.
VATNALÖG, nr. 15/1923.
VATNALÖG nr. 20/2006. Lögin taka gildi 1. nóvember 2007.
RAFORKULÖG, nr. 65/2003. (til í enskri þýðingu), pdf-skjal, 210Kb
LÖG nr. 149/2004, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum.
LÖG nr. 89/2004 um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003.
Reglugerð nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga.
Reglugerð nr. 1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi.
Reglugerð um kerfisstjórnun í raforkukerfinu, nr. 513/2003.
Reglugerð nr. 1050 /2004 um raforkuviðskipti og mælingar.
Reglugerð nr. 1033/2005 um breytingu á reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1050/2004.
Reglugerð nr. 1051/2004 um breytingu á reglugerð nr. 511/2003 um framkvæmd raforkulaga.

ORKULÖG, nr. 58/1967
Reglugerð nr. 585/1993 um tilkynningu til Orkustofnunar um fjárfestingarverkefni

LÖG um Íslenskar orkurannsóknir, nr. 86/2003
LÖG um Orkustofnun, nr. 87/2003.
Reglugerð um Orkustofnun, nr. 308/2004
Reglugerð um Orkusjóð, nr. 514/2003.
Auglýsing nr. 246/2004 um verklagsreglur Orkuráðs við meðferð láns- og styrkumsókna úr Orkusjóði.

LÖG um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, nr. 78/2002
LÖG nr. 58 /2004, um br. á lögum nr. 78/2002 um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar.
Reglugerð um niðurgreiðslur húshitunar nr. 284/2005.

LÖG um raforkuver, nr. 60/1981.
LÖG um virkjun Fljótaár, nr. 98/1935.
LÖG um virkjun Lagarfoss, nr. 111/1970.
LÖG um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal og stækkun Kröfluvirkjunar, nr. 38/2002


LÖG um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1996
Reglugerð um raforkuvirki, nr. 264/1971, breyting nr. 254/2004
Reglugerð nr. 586/2004 um br. á rg. nr. 264/1971, um raforkuvirki, með áorðnum breytingum.
LÖG nr. 98/2004 um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku.
LÖG nr. 75/2004 um um stofnun Landsnets hf.
LÖG nr. 65/2005 um breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga).


B. Orkufyrirtæki.
LÖG um Landsvirkjun, nr. 42/1983.
Reglugerð fyrir Landsvirkjun, nr. 259/1997.
LÖG um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, nr. 139/2001.
Reglugerð nr. 623/2004 um Orkuveitu Reykjavíkur.
LÖG um stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða, nr. 40/2001
LÖG um Hitaveitu Suðurnesja, nr. 10/2001
Reglugerð nr. 214/1997 fyrir Hitaveitu Suðurnesja.
Auglýsing um kaup Rafmagnsveitna ríkisins á Hitaveitu Hafnar, nr. 35/1991.
LÖG um stofnun hlutafélags um Norðurorku, nr. 159/2002.
LÖG um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Kröfluvirkjun í Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 102/1985.
LÖG nr. 13/2005 um stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur.
Reglugerð nr. 647/1995 fyrir Orkuveitu Húsavíkur.
LÖG nr. 25/2006 um stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins.

Reglugerðir fyrir orkuveitur:
Auglýsing um tæknilega tengiskilmála fyrir rafmagnsveitur, 31. ágúst 2001. (pdf-skrá, 158 Kb)
Reglugerð nr. 122/1992 um Rafmagnsveitur ríkisins.
Reglugerð nr. 899/1999 um breytingu á reglugerð um Rafmagnsveitur ríkisins, nr. 122/1992.
Reglugerð nr. 324/1997 um breytingu á reglugerð um Rafmagnsveitur ríkisins, nr. 122/1992.
Reglugerð nr. 256/1997 um breytingu á reglugerð um Rafmagnsveitur ríkisins, nr. 122/1992.
Reglugerð nr. 892/2001 um breytingu á reglugerð fyrir Akranesveitu, nr. 976/2000.
Reglugerð nr. 793/1998 fyrir Orkuveitu Reykavíkur.
Reglugerð nr. 214/1997 fyrir Hitaveitu Suðurnesja.
Reglugerð nr. 514/1996 um breytingu á reglugerð fyrir Orkubú Vestfjarða, nr. 192/1978.
Reglugerð nr. 647/1995 fyrir Orkuveitu Húsavíkur.
Reglugerð nr. 504/1990 um Selfossveitur.
Reglugerð nr. 241/1990 um Bæjarveitur Vestmannaeyja.
Reglugerð nr. 782/2002 fyrir Skagafjarðarveitur ehf.

Reglugerðir fyrir rafveitur:
Rafveita Akureyrar, nr. 458/1979,
breyting nr. 452/1985, breyting nr. 96/1986.
Rafveita Reyðarfjarðar, nr. 15/1949.

Reglugerðir fyrir hitaveitur:
Reglugerð nr. 186/1989 um Hitaveitu Akureyrar.
Reglugerð nr. 582/1989 um Hitaveitu Blönduóss.
Reglugerð nr. 76/1979 um Hitaveitu Brautarholts í Skeiðahreppi.
Reglugerð nr. 897/2000 fyrir Hitaveitu Dalabyggðar ehf.
Reglugerð nr. 893/1999 fyrir Hitaveitu Dalvíkur.
Reglugerð nr. 301/2001 fyrir Hitaveitu Drangsness.
Reglugerð nr. 459/1979 um Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella.
Reglugerð nr. 175/1987 um breytingu á reglugerð Hitaveitu Eyra, nr. 559/1981.
Reglugerð nr. 729/2003, fyrir Hitaveitu Flúða
Reglugerð nr. 569/2002 um breytingu á reglugerð fyrir Hitaveitu Grímsnes- og Grafningshrepps, nr. 252/2001
Reglugerð nr. 323/1973 um hitaveitu og hitalagnir í Hríseyjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu.
Reglugerð nr. 645/2002 um breytingu á reglugerð fyrir Hitaveitu Húnaþings vestra, nr. 63/2001.
Reglugerð nr. 320/2000 fyrir Hitaveitu Hveragerðis.
Reglugerð nr. 207/1985 um Hitaveitu Laugaráss í Biskupstungum.
Reglugerð nr. 959/2001 umHitaveitu Mosfellsbæjar.
Reglugerð nr. 58/1989 um Hitaveitu Ólafsfjarðar.
Reglugerð nr. 632/1982 um Hitaveitu Rangæinga.
Reglugerð nr. 432/1985 um Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaðahreppi.
Reglugerð nr. 183/1971 um Hitaveitu Seltjarnarnesshrepps.
Reglugerð nr. 869/1999 fyrir Hitaveitu Stykkishólms.
Reglugerð nr. 245/2001 fyrir Hitaveitu Þorlákshafnar.

C. ORKUNOTKUN HEIMILISTÆKJA O.FL.
LÖG um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl., nr. 72/1994.
Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun uppþvottavéla til heimilisnota, nr. 611/1999.
Tilskipun vegna orkumæla á rafknúnum heimilistækjum, 95/EES/48/02.
Reglugerð nr. 524/1994 um hávaða sem berst í lofti frá heimilistækjum.
Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun rafknúinna kæliskápa til heimilisnota, nr. 69/1996.
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 69/1996 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun rafknúinna kæliskápa til heimilisnota.
Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun þurrkara til heimilisnota, nr. 398/1996.
Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun þvottavéla til heimilisnota, nr. 397/1996.
Auglýsing um útgáfu verklagsreglna um starfsemi rafverktaka og um starfsemi skoðanarstofa og rafveitna, nr. 324/1993.
Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun rafmagnsofna til heimilisnota, nr. 861/2003.
Reglugerð nr. 912/2004 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun loftræstisamstæðna til heimilisnota.

Reglugerð nr. 260/2003 um upplýsingaskyldu seljenda nýrra fólksbifreiða varðandi eldsneytisnotkun og losun koldíoxíðs.
Reglugerð nr. 913/2004 um breytingu á reglugerð nr 260/2003 um upplýsingaskyldu seljenda nýrra fólksbifreiða varðandi eldsneytisnotkun og losun koldíoxíðs.

D. STÓRIÐJA
LÖG um lagagildi samnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, nr. 76/1966.
LÖG um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Alusuisse-Lonza Holding Ltd. um álbræðslu við Straumsvík, nr. 155/1995.
LÖG um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, nr. 18/1977.
Auglýsing um aðalsamning milli ríkisstjórnar Íslands og Elkem A/S og Sumitomo Corporation, nr. 452/1997.
Auglýsing um fjárfestingarsamning milli ríkisstjórnar Íslands og Columbia Ventures Corporation og Norðuráls hf., nr. 596/1997.
LÖG um heimild til samninga um álbræðslu á Grundartanga, nr. 62/1997.
LÖG nr. 69/2005 um breytingu á lögum nr. 62/1997 um heimild til samninga um álbræðslu á Grundartanga.
LÖG um heimild til samninga um álverksmiðju í Reyðarfirði, nr. 12/2003.

E. NÁTTÚRUAUÐLINDIR
LÖG um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998.
LÖG nr. 5/2006 um br. á l. nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu.
Reglur um veitingu leyfa til rannsókna og nýtingar á örverum sem vinna má á jarðhitasvæðum, nr. 234, 6. apríl 1999.
Reglugerð um vinnslu og nýtingu vikurs, nr. 514/1995.
LÖG um eignarétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990.

Lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001.
Reglur nr. 553/2001 um veitingu leyfa til leitar að kolvetni.

 

Lög og reglugerðir

 • Allar reglugerðir og lög
 • Byggðamál
 • Félagaréttur
 • Fjármagnsmarkaður
 • Gjaldeyrismál o.fl.
 • Iðnaður
 • Orkumál og náttúruauðlindir
 • Samkeppnismál
 • Vátryggingamál
 • Verslun og viðskipti
 • Vog, mál og faggildingStoðval