Allar reglugerðir og lög

Fjármagnsmarkaður - Act No 33/2003 on Securities Transactions

 

Fjármagnsmarkaður - Act No 30/2003 on UCITS

 

Félagaréttur -Evrópufélagið (evrópska hlutafélagið)

 

Fjármagnsmarkaður - Regulation No. 964/2000 amending Regulation No. 852/2000, on an additional own funds item for commercial banks, savings banks, other credit institutions and enterprises engaged in securities services

 
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation No. 852/2000 on an additional own funds item for commercial banks, savings banks, other credit institutions and enterprises engaged in securities services
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation No 308/1994 of a branch and a representative office of a credit institution established in another country within the European Economic Area - -
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation on a branch and a representative office of a credit institution established in a country outside the European Economic Area No. 307 of 25 May 1994
 • Fjármagnsmarkaður -Regulation No 34 of 14 January 2002 on the maximum of loans and guarantees of credit institutions and undertakings engaged in securities services
 • Fjármagnsmarkaður - Act No 161/2002 on Financial Undertakings.
 • Aðild Íslands að Evrópska einkaleyfasamningnum (EPC).
 • Félagaréttur - Yfirlýsing vegna lækkunar hlutafjár.
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 864/2002 um br. á reglug. nr. 120/2000 um innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrir fjárfesta -
 • Verslun og viðskipti- Auglýsing nr. 694/2002 um lögbannsaðgerðir -
 • Ný reglugerð.
 • Verslun og viðskipti - Act No 8/2001 on electronic signatures.
 • Verslun og viðskipti - Lög nr. 40/2002 um rafræn viðskipti og aðraa rafræna þjónustu á ensku
 • Iðnaður - Reglur um takmörkun á starfsréttindum tannsmiða, nr. 937, 20. desember 2000
 • Samkeppnismál - Reglur nr. 930/2001 um tilkynningu samruna.
 • Samkeppnismál - Reglur nr. 922/2001 um málsmeðferð samkeppisyfirvalda.
 • Iðnaður - Reglugerð um jöfnun flutningskostnaðar á sementi, nr. 937/2001
 • Fjármagnsmarkaður - Auglýsing um samþykktir fyrir Tryggingasjóð sparisjóða, nr. 16/2002
 • Vátryggingamál -
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 954/2001 um útreikning á aðlöguðu gjaldþoli vátryggingafélaga
 • Iðnaður - Auglýsing um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, nr. 945, 14 . desember 2001
 • Iðnaður - Lög um hönnun, nr. 46/2001. Yfirlit, m.a. um nýmæli
 • Iðnaður - Upplýsingar handa iðnaðarmönnum o.fl.
 • Verslun og viðskipti - Viðauki við tilskipun 93/13/EBE um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, sbr. l. nr. 14/1995 um breytingu á l. nr. 7/1936.
 • Iðnaður - Dreifibréf til lögreglustjóra um ákvæði laga og reglugerðar um starfsréttindi í iðnaði á grundvelli EES-reglna
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 565/2001 um kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 476/2001 fyrir sjóð skv. 2. gr. laga nr. 80/1966 um kísilgúrverksmiðju við Mývatn -
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Reglugerð nr. 437/2001 um breytingar á reglug. nr. 131/2001 um tímabundnar endurgreiðslur v. kvikmyndagerðar á Íslandi.
 • Verslun og viðskipti - Rafrænar undirskriftir - nefndarálit
 • Neytendamál - Lög nr. 121/1994 um neytendalán
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. -
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð nr. 63/2001, fyrir Hitaveitu Húnaþings vestra
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 964/2000 um br. á reglug. nr. 852/2000.
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 904/2000 um starfsréttindi tannsmiða -
 • Iðnaður - The Industrial Act No. 42/1978 with Subsequent Amendments
 • Iðnaður - Regulations No. 302/1999 on Amendment ...
 • Iðnaður - Regulations No. 367/1997 respecting Recognition of Work and Vocational Training in Industry in Another EEA State
 • Verslun og viðskipti -Lov nr. 50/2000 om löseöreköb (Lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup-)
 • Fjármagnsmarkaður -
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 940/1999 um löggiltar iðngreinar
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 491/1993 um breytingu á reglugerð um neytendalán
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 377/1993 um neytendalán
 • Fjármagnsmarkaður -
 • Byggðamál - Reglugerð nr. 347/2000 fyrir Byggðastofnun
 • Verslun og viðskipti - Act no 14/1995 on the Amendment of Act ...
 • Verslun og viðskipti - Act no. 134/1995 on Product Safety and Official Market Control
 • Verslun og viðskipti - Icelandic Law on Product Liability No. 25/1991
 • Verslun og viðskipti - Regulation No. 408/1994 and 293/1995 on the Safety of Toys and Dangerous Imitations
 • Verslun og viðskipti - Act on Consumer Credit No. 121/1994
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Regulation No 377/1999 on Temporary Reimbursements in Respect of Film Making in Iceland
 • Vátryggingamál - Reglur nr. 85/1999 um hámark útjöfnunarskuldar vátryggingafélaga annarra en líftryggingafélaga og um útreiknings þess
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 205/1995 fyrir sjóð skv. 12. gr. laga nr. 80/1966 um kísilgúrverksmiðju við Mývatn
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 83/1993 um Viðlagatryggingu Íslands
 • Verslun og viðskipti - 40 tilmæli FATF-ríkjanna um aðgerðir gegn peningaþvætti
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 809/2000 um lögboðna brunatryggingu húseigna
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 236/2000 um neytendalán.
 • Vátryggingamál - Samþykktir nr. 336/1996 fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum
 • Samkeppnismál - Competition Law No 8/1993
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 581/1997 um breytingu á reglugerð um jöfnun eigna á móti vátryggingaskuld vátryggingafélaga
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 494/1997 um eignir sem telja má til gjaldþols vátryggingafélaga og útreikning lágmarksgjaldþols
 • Vátryggingamál - Reglur nr. 154/1997 um hámark útjöfnunarskuldar vátryggingafélaga annarra en líftryggingafélaga og um útreikning þess
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 646/1995 um jöfnun eigna á móti vátryggingaskuld vátryggingafélaga
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Act on Imports No. 88/1992
 • Iðnaður - Auglýsing um mat á umsóknum um leyfi til að kalla sig verkfræðing
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Rules no 13/1995 on the Obligation to Provide ...
 • Félagaréttur - Auglýsing nr. 260/1997 um almenna undanþágu frá búsetuskilyrðum hlutafélagalöggjafarinnar
 • Félagaréttur - Samþykktir nr. 364/1994 fyrir Tryggingarsjóð innlánsdeildanna
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Reglur nr. 13/1995 um upplýsingaskyldu vegna gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga milli landa
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Reglugerð nr. 679/1994 um gjaldeyrismál
 • Félagaréttur - Announcement No. 260/1997
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Auglýsing um fjárfestingarsamning milli ríkisstjórnar Íslands og Columbia Ventures Corporation og Norðuráls hf.
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglur um veitingu leyfa til rannsókna og nýtingar á örverum sem vinna má á jarðhitasvæðum
 • Félagaréttur - Act respecting Private Limited Companies No. 138/1994 as amended
 • Félagaréttur - Act respecting Foundations Engaging in Business Operations No. 33/1999
 • Félagaréttur - Act respecting Public Limited Companies No. 2/1995 as amended
 • Félagaréttur - Act No. 159/1994 on the European Economic Interest Grouping
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Act on Temporary Reimbursements in Respect of Film Making in Iceland No 43/1999
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Act No. 31/1999 on International Trading Companies
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Act on Continued Validity of Contracts With the Introduction of the Euro No. 39/1998
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Starfsleyfi til fyrirtækja með heimili erlendis
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 555/1997 um samstarf við önnur ríki Evrópska efnahagssvæðisins um eftirlit með gjaldþoli útibúa vátryggingafélags með aðalstöðvar utan þess
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 37/1996 um breytingu á reglugerð um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994.
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 573/1995 um hámarksvexti í líftryggingasamningum í íslenskum krónum
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 534/1995 um gildistöku tiltekinna tilskipana Evrópubandalagsins um tilhögun upplýsingaskipta vegna setningar tæknilegra staðla og reglugerða
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 431/1994 um viðskipti með byggingarvörur
 • Neytendamál - Auglýsing nr. 265/1995 um evrópskt tæknisamþykki
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 408 /1994 um öryggi leikfanga og hættulegar eftirlíkingar
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 237/1996 um eftirlit með samræmi reglna um öryggi framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 293/1995 um breytingu á reglugerð nr. 408/1994 um um öryggi leikfanga og hættulegar eftirlíkingar
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 272/1994 um hlutverk fjármálastofnana við aðgerðir gegn peningaþvætti
 • Verslun og viðskipti - Act on the Implementation of Invitation to Tender No. 65/1993
 • Verslun og viðskipti - Act on measures to Counteract Money Laundering no. 80/1993 as amended by Act no. 38/1999
 • Verslun og viðskipti - Samkomulag um notkun sjálfskuldarábyrgða
 • Verslun og viðskipti - Regulation No 272/1994 on the role of financial institutions in measures against money laundering
 • Verslun og viðskipti - Act No. 90/1999 respecting the Security of Transfer Orders in Payment Systems
 • Fjármagnsmarkaður - Law No 87/1998 on official supervision of financial operations
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 635/1999 um persónuhlífar til einkanota
 • Neytendamál - Reglugerð br. nr. 449/1999
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 761/1998 um niðurfellingu flutningsjöfnunargjalds af olíuvörum
 • Verslun og viðskipti - Auglýsing nr. 119/1998 um flutningsjöfnunargjald á sementi
 • Neytendamál - Reglugerð nr. 166/1997 um breytingu á reglugerð um viðskipti með byggingarvörur, 431/1994, með síðari breytingum.
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 695/1994 um hlutverk nokkurra starfsstétta og lögaðila við aðgerðir gegn peningaþvætti
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 407/1994 um námskeið og próf til að öðlast leyfi til sölu notaðra ökutækja
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation on a branch and a representative office of a credit institution established in another country within the European Economic Area No. 308/1994
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation on a branch and a representative office of a credit institution established in a country outside the European Economic Area No. 307 of 25 May 1994
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation on the Operation and Marketing of Non-resident UCITS in Iceland No. 369 of 31 August 1993
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation on calculating the redemption value of unit shares in UCITS No. 362 of 31 August 1993 as amended by Regulation No. 294/1994
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 294/1994 um breytingu á reglugerð nr. 362/1993 um framkvæmd útreiknings á innlausnarvirði hlutdeildarskírteina verðbréfasjóða
 • Fjármagnsmarkaður - Regulation on Deposit Guarantees and Investor-Compensation Scheme
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Act Amending the Act on Foreign Exchange No. 87/1992
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Regulation No. 56/2000 on Cross-border Credit Transfers
 • Fjármagnsmarkaður - Act No 61/1997 on the New Business Venture Fund
 • Fjármagnsmarkaður - Act No. 60/1997 on the Establishment of the Icelandic Investment Bank Ltd.
 • Fjármagnsmarkaður - Act No 50/1997 on the Establishment of Limited Liability Companies to Operate Landsbanki Íslands and Búnaðarbanki Íslands
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 310/1999 um breytingu á reglugerð nr. 769/1997 um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 694/1997 um breytingu á reglugerð um hámark lána og ábrygða lánastofnana og fyrirtækja í verðbréfaþjónustu með síðari breytingum
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 486/1997 um breytingu á reglugerð nr. 571/1996
 • Fjármagnsmarkaður - Act No 98/1999 on Deposit Guarantees and Investor-Compansation Scheme
 • Fjármagnsmarkaður - Act No. 13/1996 on Securities Transactions
 • Fjármagnsmarkaður - Act No. 123/1993 on Credit Institutions other than Commercial Banks and Savings Banks
 • Fjármagnsmarkaður - Act No 10/1993 on Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 19/1998 um ársreikninga fyrirtækja í verðbréfaþjónustu
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 421/1997 um gjaldeyrisjöfnuð lánastofna og þeirra er leyfi hafa til milligöngu um gjaldeyrisviðskipti
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 704/1994 um endurskoðun viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnana
 • Fjármagnsmarkaður - Rules on the interim financial statements of commercial banks, savings banks and other credit institutions
 • Fjármagnsmarkaður - Rules No 348/1996 on the Assessment of risk weighted base when calculating the solvency ratio of Credit institutions and undertakings engaged in securites services
 • Fjármagnsmarkaður - Rules No 554/1994 on the annual accounts of commercial banks, savings banks and other credit institutions
 • Fjármagnsmarkaður - Act No. 34/1998 on activities of stock exchanges and regulated OTC markets
 • Fjármagnsmarkaður - Act on electronic registration of title to securities
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 616/1996 um útboðslýsingar verðbréfasjóða
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 361/1993 um tryggingarskyldu vegna verðbréfamiðlunar og verðbréfaviðskipta
 • Fjármagnsmarkaður - Lög nr. 16/1993 um ráðstafanir til að efla eiginfjárstöðu innlánsstofnana
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 348/1996 um mat á áhættugrunni við útreikning á eiginfjárhlutfalli lánastofnana og fyrirtækja í verðbréfaþjónustu
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 341/1996 um árshlutauppgjör viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnana
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 253/1996 um fyrsta söludag almennra útboða verðbréfa
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 330/1995 um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár o.fl.
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 554/1994 um gerð ársreiknings viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnana
 • Fjármagnsmarkaður -
 • Fjármagnsmarkaður -
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 12/1990 um breytingu á reglugerð um grundvöll og útreikning meðalávöxtunar og dráttarvaxta
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 556/1989 um gerð ársreiknings verðbréfasjóðs og ársreiknings verðbréfafyrirtækis
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 620/1995 á grundvelli 3. gr. iðnaðarlaga nr. 42/1978
 • Fjármagnsmarkaður - Auglýsing um álagningu eftirlitsgjald þeirra aðila er lúta eftirliti Fjármálaeftirlitsins
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Regulation No. 679/1994 on Foreign Exchange
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Act No. 87/1992 on Foreign Exchange
 • Fjármagnsmarkaður -
 • Fjármagnsmarkaður -
 • Fjármagnsmarkaður - Reglur nr. 770/1997 um Framtakssjóð Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins
 • Iðnaður - Reglugerð um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
 • Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. - Reglugerð nr. 56/2000 um yfirfærslur á milli viðskiptareikninga á milli landa
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 120/2000 um innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrir fjárfesta
 • Iðnaður - Reglur nr. 112/1997 um nám sem leiðir til fullnaðarmenntunar í skipulagsfræðum
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 620/1995 á grundvelli 3. gr. iðnaðarlaga nr. 42/1978
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 94/1994 um rétt manna til að kalla sig húsameistara
 • Iðnaður - Starfsreglur nr. 319/1993 fyrir Staðlaráð Íslands
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 217/1971 um kosningu og starfssvið iðnráða
 • Iðnaður - Reglugerð nr. 178/1962 um verkstjóranámskeið
 • Vátryggingamál - reglugerð nr. 99/1998 um réttaraðstoðarvátryggingar
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð fyrir Hitaveitu Stykkishólms
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð um Orkustofnun
 • Verslun og viðskipti - Reglugerð nr. 84/1998 um starfsábyrgðartryggingu bifreiðasala
 • Fjármagnsmarkaður - Reglugerð nr. 769/1997 um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð fyrir Hitaveitu Suðurnesja
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð fyrir Hitaveitu Skagafjarðar
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð um vinnslu og nýtingu vikurs
 • Orkumál og náttúruauðlindir - reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun þvottavéla til heimilisnota
 • Orkumál og náttúruauðlindir - reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun þurrkara til heimilisnota
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun sambyggðra þvottavéla og þurkara til heimilisnota
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun rafknúinna kæliskápa til heimilisnota
 • Orkumál og náttúruauðlindir - Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun uppþvottavéla til heimilisnota
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 853/1999 um miðlun vátrygginga
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 613/1996 um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga annarra en líftryggingafélaga
 • Vátryggingamál - Reglugerð nr. 612/1996 um ársreikninga og samstæðureikninga líftryggingafélaga
 • 1. Iðnaður
 • 9. Vátryggingamál
 • 7. Verslun og viðskipti
 • 5. Vog, mál og faggilding (Neytendastofa o.fl.)
 • 3. Byggðamál
 • 4. Samkeppnismál
 • Neytendamál
 • 10. Félagaréttur
 • 8. Gjaldeyrismál, innflutningsmál, erlend fjárfesting o.fl. -
 • 6. Fjármagnsmarkaður -
 • 2. Orkumál og náttúruauðlindir

Lög og reglugerðir

 • Allar reglugerðir og lög
 • Byggðamál
 • Félagaréttur
 • Fjármagnsmarkaður
 • Gjaldeyrismál o.fl.
 • Iðnaður
 • Orkumál og náttúruauðlindir
 • Samkeppnismál
 • Vátryggingamál
 • Verslun og viðskipti
 • Vog, mál og faggildingStoðval