Forsíða IVR

Fréttatilkynning vetnisverkefni á Íslandi

Nr. 6/2007

Mynd frá blaðamannafundi 

 

 

 

 

 

Iðnaðarráðuneytið hefur samið við Vistorku um stuðning sem tryggja munu samfellu í vetnisverkefnum á Íslandi. Stefnt er að því að verja 225 m. kr. á þremur árum. Verður 25. m. kr. af fjárlögum þessa árs til ráðstöfunar. Seinni greiðslur verða til úthlutunar á árunum 2008 og 2009 samkvæmt nánari ákvörðun Alþingis. Á móti koma framlög frá erlendum samstarfsaðilum, innlendum orkufyrirtækjum og ýmsum öðrum aðilum.

 

Jafnframt er fyrirhugað að bera niðurstöður rannsókna á vetnisbílum saman við hliðstæðar  rannsóknir á öðrum vistvænum bílum. 

 

Hið nýja verkefni kallast SMART-H2 (Sustainable Marine and Road Transport, Hydrogen in Iceland). Markmið þess er m.a. að koma af stað rekstri á 20-30 vetnisbílum og setja vetnisljósavél um borð í ferðamannabát á sjó.

 

Út er komin áfangaskýrsla Vettvangs um vistvænt eldsneyti. Megintillaga í skýrslunni lýtur að því að endurskoða reglur um opinber gjöld af ökutækjum til að dregið verði úr notkun jarðefnaeldsneytis í samgöngum.

 

Vettvangur um vistvænt eldsneyti er verkefni á vegum Orkustofnunar og er viðfangsefni hans hvað eina er lýtur að því að gera Íslendinga síður háða innfluttu eldsneyti en nú er og nýta innlenda orku í staðinn. Að stjórn Vettvangsins koma sex ráðuneyti; iðnaðarráðuneyti, utanríkisráðuneyti, sjávarútvegsráðuneyti, umhverfisráðuneyti, samgönguráðuneyti og fjármálaráðuneyti

 

Meginmarkmið þessara tveggja verkefna er að leita leiða til að nýta innlenda orkugjafa í stað innflutts jarðefnaeldsneytis í samgöngum landsmanna og draga um leið úr losun gróðurhúsalofttegunda. Keppt er að því að fá  niðurstöður um það hvers konar vistvæn tækni henti best í samgöngutækjum á Íslandi. Jafnframt eiga verkefnin að afla stjórnvöldum þekkingar og aðstoða þau við stefnumótun og æskilega forystu á þessu sviði.

 

 

Reykjavík 5. febrúar 2007

 

 

 

Nánari upplýsingar: Ágústa Loftsdóttir, verkefnisstjóri, Vettvangur um vistvænt eldsneyti. Sími 862-4920

                                    Jón Björn Skúlason, framkvæmdastjóri, Íslensk NýOrka. Sími 863-6510

                                    Arnar Þór Sævarsson, aðstoðarmaður iðnaðarráðherra. Sími 899-7897

 

 

 

 

 Stoðval