Forsíða IVR

Fréttatilkynning

Nr. 4/2007

 

Viðskiptaráðherra hefur gert samkomulag við Alþýðusamband Íslands, Neytendasamtökin og Neytendastofu um eftirfylgni með aðgerðum ríkisstjórnarinnar til lækkunar á matvælaverði.

 

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar eiga að leiða til 14-16% lækkunar á matvælalið vísitölu neysluverðs að viðbættri veitingaþjónustu og er mikilvægt að tryggt verði að aðgerðirnar skili sér að fullu í lægra matvöruverði til neytenda.

 

Fylgst verður náið með áhrifum breytinganna á verðlag og reynt að tryggja að almenningur sé vel upplýstur um aðgerðirnar og tilætluð áhrif þeirra. Lögð er rík áhersla á að almenningur taki virkan þátt í verðlagseftirliti til að tryggja framgang þeirra kjarabóta sem felast í aðgerðunum.

 

Þann 9. október 2006 kynnti ríkisstjórnin aðgerðir til að lækka matvælaverð á Íslandi. Markmiðið með aðgerðunum er að matvælaverð verði sambærilegt við meðalverð á matvælum á Norðurlöndunum eftir að breytingarnar taka gildi, 1. mars n.k.

 

 

Reykjavík 1. febrúar 2007

 

 

 

 Stoðval