Forsíða IVR

Stofnun Útflutningsskrifstofu
Stofnun Útflutningsskrifstofu
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Jón Sigurðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Sameiginleg fréttatilkynning utanríkis-, menntamála- og iðnaðarráðuneyta

Í dag var stofnuð Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar við athöfn í Þjóðmenningarhúsinu. Með stofnun Útflutningsskrifstofunnar er leitast við að efla og skapa sóknarfæri til handa rétthöfum tónlistar. Markmið skrifstofunnar er að auka möguleika íslenskra fyrirtækja og einstaklinga í tónlistarútrás og í að ná árangri í alþjóðlegum viðskiptum á þessu sviði.

Með stofnun Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar er komið á fót þjónustu- og upplýsingamiðstöð fyrir tónlistargeirann í víðum skilningi og á sambærilegan hátt við það sem þekkist hjá Norðurlöndunum. Verkefni Útflutningsskrifstofu verður m.a. að byggja upp stoðkerfi íslenskra tónlistarmanna sem leita frama á alþjóðavettvangi, jafnframt því að stuðla að kynningu á íslenskri tónlist á alþjóðlegum tónlistarráðstefnum og mörkuðum.

Stofnaðilar Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar eru Samtónn (samtök tónlistarrétthafa) og Landsbanki Íslands, en auk fjárframlaga frá stofnaðilum leggja utanríkisráðuneyti, menntamálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti til fjárframlög til reksturs Útflutningsskrifstofunnar næstu þrjú árin. Árleg fjárframlög til reksturs skrifstofunnar eru 17,5 milljónir króna, þar af eru framlög ráðuneytanna 10 milljónir króna.

Reykjavík, 23. nóvember 2006. Stoðval