Forsíða IVR

Fréttatilkynning: Farvegur þjóðarsáttar

Nefnd á vegum iðnaðarráðherra leggur til fjölmargar breytingar á lögum og reglum um hvernig staðið skuli að vali milli umsókna um leyfi til rannsóknar- og nýtingar auðlinda í jörðu. Ennfremur verði mörkuð framtíðarstefna um nýtingu þeirra auðlinda sem lögin ná til: m.a. jarðhita, jarðefna, grunnvatns og vatnsafls til raforkuframleiðslu.

Nefndin var skipuð í apríl 2006 fulltrúum allra þingflokka, iðnaðarráðuneytis og Samorku. Hún hefur nú skilað Jóni Sigurðssyni, iðnaðarráðherra, ítarlegri skýrslu með tillögum sínum og drögum að lagafrumvarpi.

 

Nefndin telur að ef samkomulag næst um tillögur hennar, varðandi meginlínur stefnumótunar til lengri tíma, geti skapast farvegur þjóðarsáttar um viðkvæmt deilumál undanfarinna áratuga: nýtingu vatnsafls og jarðvarma.

 

Helstu niðurstöður og tillögur nefndarinnar er að finna í meðfylgjandi fréttatilkynningu. (PDFskjal 45Kbytes) 

 

Skýrsla nefndarinnar (PDFskjal 887Kbytes)

 

 

 

  Stoðval