Forsíða IVR

Ný lög samþykkt á vorþingi.

Iðnaðarráðuneyti

Lög nr 84/2006 um breytingu á lögum nr. 8/1996, um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum, með síðari breytingum.

Lög nr 86/2006 um breytingu á lögum nr. 78/2002, um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, með síðari breytingum.

Viðskiptaráðuneyti

Lög nr 90/2006 um breytingu á lögum nr,. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (opinber hlutafélög)

Lög nr 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn

Lög nr 92/2006 um evrópsk samvinnufélög

Lög nr 85/2006 um breytingu á lögum nr, 34/1998, um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, með síðari breytingum

Lög nr 94/2006 um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum

Lög nr 93/2006 um breytingu á lögum nr. 138/1994, um einkahlutafélög, með síðari breytingum

Lög nr 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Lög nr 87/2006 um breytingu á lögum um lausafjárkaup, lögum um þjónustukaup og lögum um neytendakaup.

Lög nr 67/2006 um breytingar á lagaákvæðum um fjármálaeftirlit.

Lög nr 88/2006 um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (samlagshlutafélög o.fl.)

Lög nr 89/2006 um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum. Stoðval